Kontakt

"Oleksy" Sp. J. Paweł i Witold Oleksy
Stanisław Dolny 274
34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

Obsługa Klienta:
Tel: +48 516 658 545
Pn - Pt: 7:00 - 15:00
e-mail: sklep@oleksy.pl

Formularz kontaktowy


wyślij

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:
„OLEKSY" SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ I WITOLD OLEKSY  z siedzibą w Stanisław Dolny 274; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:  0000418516, NIP: 5512615121, REGON: 12256151100000.

 

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: sklep@oleksy.pl, lub pisemnie na następujący adres: "Oleksy" Sp. J. Paweł i Witold Oleksy, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Stanisław Dolny 274

Zapewnienie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie administratora. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)

Dane będą przetwarzane przez okres 30 dni od otrzymania zapytania względnie 30 dni od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony Administratora, prowadzenie z nim korespondencji i udzielenie informacji na zadane pytanie.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.